Albert EINSTEIN (1879-1955)

’HAYAL GÜCÜ BİLGİDEN DAHA ÖNEMLİDİR. BİLGİ SINIRLIDIR. HAYAL GÜCÜ İSE DÜNYAYI ÇEVRELER.’’

Günümüzde disleksi yaşayan on binlerce zeki insan olduğu bilinmektedir. Peki dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlardan biri olarak kabul edilen Albert EİNSTEİN ‘ın da disleksili olduğunu biliyor muydunuz?

Albert EİNSTEİN Almanya’da 1879 yılında doğmuştur. Albert Einstein Teorik fizikçi idi aynı zamanda kuantum mekaniğinin ve modern fiziğin iki dayanağından biri olan genel görecelilik teorisini geliştirdi. 1921 yılında fizik alanında Nobel ödülünü aldı.

Einstein ‘in görsel hayal gücü ve mekânsal akıl yürütmesi olağan üstü idi. Fakat çocukluk ve gençlik dönemlerinde okul ve sosyal hayatta inanılmaz sıkıntılar çekti.  3 yaşından sonra konuşmaya başladı. Neredeyse 6 yaşına kadar konuşması tam olarak gerçeklemedi. Okul döneminde okuma yazma zorluk çekti. Özellikle sesli okuma, duygu ve düşüncelerini yazılı ifade etmede zorlandı. Yabancı dil konusu onun için her zaman çok zor bir beceri oldu. Einstein ilkokulda zor yıllar geçirdi. İlk başladığı okuldaki eğitim programı büyük ölçüde ezbere dayanıyordu. Daha sonra ailesi onu yaratıcı düşünme ve öğrenmeyi teşvik eden bir okula gönderdi. Bu Einstein için okul hayatındaki bir dönüm noktası oldu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Einstein, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi bilim adamı oldu. Neden mi? çünkü ailesi ve kendisi buna inandı.

Disleksili olma durumu hayallerimiz ve hedeflerimiz önünde bir engel olmamalı!