Okuma karmaşık bir süreçtir. Beynimiz harfleri seslere bağlanmasını , seslerin doğru sıraya koyulmasını , kelimelerden pragraf oluşturup  okuyup, bu pragrafı anlamamızı sağlar. Disleksili bireylerde ise, harfleri görme , harflerle kombinasyon oluşturma ve sesleri eşleştirme gibi okuma süreçlerinde problem yaşarlar.

Dislektik çocuklar ve yetişkinler, harfleri, heceleri ,kelimeleri akıcı bir şekilde okumada zorluk çektikleri gibi ikinci bir dil öğrenmede de zorluk yaşarlar. Disleksi  yaşayan bireyler , iyi bir zekaya  olmalarına rağmen kendilerinden beklenen okuma becerisine sahip değillerdir. Disleksi yaşayan bireyler okuma konusunda sorun yaşasalar bile, güçlü bir muhakeme yeteneğine ve yaratıcı düşünceye sahiptir.

Disleksi dünyada ve Türkiye de çok yaygın olarak gözükür. Yapılan araştırmalarda nir toplumda yüzde yirmi oranında gözükür. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin yüzde seksen ,doksanında görülür.

Disleksi her bireyde farkı türde ve farlı şiddette gözlenebilir. Farklı disleksi türlerinden  bahsedebiliriz. Peki nedir bu türler?

1-Fonolojik disleksi ; Disleksi olan kişilerin %75 i konuşmayı ve sesleri öğrenme de zorluk çektiğini biliyor muydunuz? Her dilin kelimeleri oluştururken , tekrar tekrar kullandığı ortak bir ses sırası vardır. Dislektik bireyler ana dillerini öğrenirken ve konuşurken zorluk çekerler.

Fonolojik disleksi yaşayan çocuklar okumayı öğrenirken ,sesleri ve kelimeleri çözmede zorlanırlar.

2.Yüzeysel Disleksi: yüzeysel disleksi yaşayan çocuklar, kelime ve sesleri hatırlamada ve ezberleme zorlanırlar. Bu da okuma sürecini ve okuma hızını olumsuz etkiler.

3. Görsel Disleksi: görsel disleksi yaşayanlar bir sayfada gördüklerini okuma ve hatırlama da sorun yaşarlar. Bunun nedeni görsel disleksi yaşayanlarda, beynin gördüklerini tam olarak alamamasıdır. Bu durum harfleri ve kelimeleri doğru sırada hatırlamasını engeller.

4. Birincil disleksi ; birincil disleksi yaşayanlar da genetik olarak kalıtsal bir durumu sonucunda disleksi belirtileri görülür. Eğer bir çocuğun ebeveyninde ,disleksi varsa kendinde de olma olasılığı yüksektir. Birincil Disleksi, çocuğun heceleme, okuma ve matematik becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Yapılan araştırmalarda , Disleksinin sadece genetik olmadığı, aynı zamanda erkeklerde ve solaklarda daha çok görülme eğiliminde olduğu saptanmıştır.

5.İkincil Disleksi: anne karnındaki enfeksiyonlar , annenin yetersiz beslenmesi sonucu bebekler nörolojik bozulmaya dayalı disleksi sorunu yaşayabilirler. 

6.Travma disleksi -Edinilmiş Disleksi; de bir yetişkin ya da çocuk travma veya hastalık sonucu beyin hasarı geçirdiğinde disleksi ile sonuçlanan dil işlemede zorluk yaşayabilir. İşte buna Travma Disleksi yada Edinilmiş Disleksi diyoruz.

7.Algısal Disleksi ; yaşayan insanlar okuduklarında tüm kelimeleri bir bütün olarak tanımada zorluk çekerler. Bu da yavaş okumalarına sebep olur.

8.Dilsel Disleksi ; olan bireyler hızlı okurlar ancak okumda sıklıkla hata yaparlar.

Bunların dışından işitsel, mekânsal ve hatta matematik disleksi türleri de gözükür.

Disleksi iyileşemez ,ömür boyu sürer. Ancak doğru desteklendiğinde ,başarılı bir öğrenci ve başarılı bir birey haline gelebilir. Disleksi olmaktan değil , doğru ve zamanında  eğitim alamamaktan korkalım……..